Synopsis

1h 56min | Comedy, Drama, Romance | IMDb 7.7/10

A wedding goes awry and the morning after, friends and foes need to piece together the puzzle of the night before. In search of answers, a groom needs to pursue the love of his life, a bride has to untangle herself from the past and a waitress tries to escape the present.

Sinopsis

‘n Troue draai op sy kop en die volgende oggend moet vriende en vyande die raaisel van die vorige aand probeer oplos. In die soeke na antwoorde moet ’n bruidegom die liefde van sy lewe agternasit, moet ’n bruid haarself losmaak van haar verlede en moet ’n kelne-rin haar hede ontsnap.